blog

De Prelude van de tweede cellosuite van Bach eindigt onverwacht in een serie akkoorden die los lijken te staan van de rest. De akkoorden zelf zijn de normaalste reeks afsluitende tonen die men zich kan wensen, een ouderwetse Slotcadens.


Home blog